Izobraževalni marteloskop


Marteloskopi so na splošno en hektar velika pravokotna gozdna območja, kjer so vsa drevesa oštevilčena, kartirana in zabeležena. Koncept marteloskopov je bil prvotno razvit v Franciji. Izraz izhaja iz francoske besede za izbor dreves (‘martelage’) in grškega izraza “skopein” (poglej), kar dobesedno pomeni “pobližje pogledati” izbiro drevesa. Uporabljajo se za terensko usposabljanje in izobraževanje gozdarskih strokovnjakov in študentov, predvsem za namen trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in ohranjanja biotske pestrosti.

Izobraževalni marteloskop na pobočju Šmarne gore, v velikosti 0,2 hektarja, je gozdno območje prilagojeno izobraževanju učencev in drugih obiskovalcev, ki jih zanimajo biotska pestrost in ekosistemske storitve gozdov.

Marteloskop je nastal v sodelovanju strokovnjakov iz Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Zavoda za Gozdove in Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete. Za uporabo območja se lepo zahvaljujemo lastniku Marku Bitencu.

Sprehodi se po območju!